1919
         South Australia v Victoria
         Victoria v South Australia
       

1920
         Queensland v New South Wales
         Victoria v South Australia
         South Australia v Victoria
         New South Wales v Queensland
         New South Wales v Victoria


1921
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Tasmania
         Victoria v New South Wales
         New South Wales v Victoria
Aug 6    Victoria v South Australia (Perth Carnival)
         Western Australia v Victoria (Perth Carnival)
Aug 13   Western Australia v South Australia (Perth Carnival)


1922
         Victoria v South Australia
         South Australia v Victoria
         New South Wales v Victoria
         Victoria v New South Wales
         New South Wales v Queensland

1923
         South Australia v Western Australia
         South Australia v Victoria
         Victoria v New South Wales
         Western Australia v South Australia
         Victoria v South Australia
         New South Wales v Victoria


1924
         WA v SA, NSW v Q, Vic v Tas, SA v Qld, Tas v NSW, Vic v WA, Tas v Qld, SA v NSW              WA v Q, Vic v NSW, SA v Tas, Vic v Q, WA v NSW, WA v Tas, Vic v SA (Hobart Carnival)

1925
June 20  Western Australia v South Australia
         Victoria v New South Wales
         South Australia v Victoria
         Victoria v Western Australia
         South Australia v Western Australia
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Victoria v South Australia
Aug 29   South Australia v Tasmania
         New South Wales v Victoria


1926
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Victoria
         Victoria v South Australia
         Victoria v New South Wales
         Victoria v Tasmania
         South Australia v Western Ausralia
         South Australia v Victoria
         Western Australia v Victoria
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Western Australia v Victoria
Aug 28   Western Australia v South Australia


1927
         Australian Capital Territory v Queensland
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Western Australia v South Australia (Melbourne Carnival)
         New South Wales v Tasmania (Melbourne Carnival)
         Victoria v South Australia (Melbourne Carnival)
         Western Australia v Tasmania (Melbourne Carnival)
         Victoria v New South Wales (Melbourne Carnival)
         South Australia v Tasmania (Melbourne Carnival)
         Western Australia v New South Wales (Melbourne Carnival)
         Victoria v Tasmania (Melbourne Carnival)
         South Australia v New South Wales (Melbourne Carnival)
         Victoria v Western Australia (Melbourne Carnival)


1928
         Queensland v New South Wales
         Queensland v New South Wales
         Victoria v New South Wales
         South Australia v Victoria
         Australian Capital Territory v Western Australia
         Victoria v Western Australia
         South Australia v Western Australia
         Victoria v South Australia


1929
         New South Wales v Victoria
         Victoria v South Australia
         Queensland v New South Wales
         South Australia v Victoria
         Western Australia v Victoria
         Western Australia v Victoria
Aug 10   Western Australia v South Australia
Aug 13   Western Australia v South Australia

1930
July 30  New South Wales v Queensland & Western Australia v South Australia
July 31  Victoria v Tasmania
Aug 1    South Australia v Queensland
Aug 2    Victoria v Western Australia & New South Wales v Tasmania
Aug 4    Queensland v Tasmania
Aug 5    Western Australia v Queensland & Victoria v New South Wales
Aug 6    South Australia v Tasmania & New South Wales v Queensland
Aug 7    Victoria v Queensland & Western Australia v New South Wales
Aug 9    Western Australia v Tasmania & South Australia v Victoria

1931
         New South Wales v Victorian Football Association        
         Queensland v Australian Capital Territory
         Victoria v Victorian Football Association
         South Australia v Victoria
         Victoria v South Australia

1932
         New South Wales v Victoria
         Victoria v Victorian Football Association
         Victoria v South Australia
         South Australia v Victoria
         Tasmania v Victoria

1933
August 2 Victoria v New South Wales & South Australia v Western Australia (Sydney Carnival)
August 4 Canberra v Tasmania & New South Wales v Queensland (Sydney Carnival)
August 5 Tasmania v Queensland & Victoria v Western Australia
August 7 New South Walves v Canberra & Victoria v South Australia
August 9 Victoria v Tasmania & South Australia v Western Australia
Aug   10 Canberra v Queensland & New South Wales v Tasmania
Aug 12   Western Australia v New South Wales & Victoria v South Australia

1934
         Queensland v New South Wales
         Queensland v New South Wales
         South Australia v Victoria
         Victoria v Victorian Football Association
July 14  Western Australia v South Australia
July 17  Western Australia v South Australia                                           Victoria v South Australia

1935
         South Australia v Victoria
         South Australia v Western Australia
         Victoria v South Australia
         Western Australia v Victoria
         Western Australia v Victoria
         Queensland v New South Wales

1936
         Victoria v Victorian Football Association
July 18  Western Australia v South Australia
July 21  Western Australia v South Australia
         Australian Capital Territory v Queensland
         South Australia v Victoria

1937
August 7  Western Australia v South Australia (Perth Carnival)
August 11 Victoria v South Australia (Perth Carnival)
August 14 Western Australia v Victoria (Perth Carnival)
          Victoria v Victorian Football Association
          South Australia v Victoria

1938
          South Australia v Victoria
          Victoria v Western Australia
          South Australia v Western Australia
          South Australia v Western Australia
Aug 20    Western Australia v South Australia
Aug 23    Western Australia v South Australia

1939
         South Australia v Victoria
         Australian Capital Territory v New South Wales
         Victoria v South Australia
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Australian Capital Territory
June 24  Western Australia v Victoria
June 26  Western Australia v Victoria

1940
         New South Wales v Queensland                                         

1941
         Australian Capital Territory v New South Wales
         New South Wales v Victoria
         South Australia v Victoria                                         

1945
         South Australia v Victoria                                         

1946
         New South Wales v Queensland                                                   Australian Capital Territory v Queensland
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Queensland v Australian Capital Territory
         Victoria v South Australia
         South Australia v Victoria
Aug 19   Western Australia v South Australia
Aug 17   Western Australia v South Australia
          
1947
         New South Wales v Queensland                                                  
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Australian Capital Territory
         New South Wales v Queensland
         Queensland v New South Wales
July 30  New South Wales v Canberra, Tasmania v Queensland (Hobart Carnival)
Aug 1    Tasmania v New South Wales (Hobart Carnival)
Aug 2    Queensland v Canberra, South Australia v Western Australia (Hobart Carnival)

Aug 4    Victoria v Queensland & Tasmania v Western Australia (Hobart Carnival)
Aug 6    South Australia v New South Wales & Western Australia v Victoria (Hobart Carnival)
Aug 8    New South Wales v Queensland & Tasmania v ACT (Hobart Carnival)
Aug 9    Victoria v South Australia (Hobart Carnival)

Aug 11   SA/WA v NTFA/NWFU & South Australia/Western Australia v Victoria (Hobart Carnival) 

1948
         Queensland v New South Wales
         Australian Capital Territory v New South Wales
         New South Wales v Australian Capital Territory
         New South Wales v Victoria
June 26  Victoria v South Australia
August 7 South Australia v Victoria
July 31  Western Australia v Victoria
Aug 3    Western Australia v Victoria


1949
         Queensland v New South Wales
Jun 25   Victoria v Western Australia
         New South Wales v Western Australia
July 16  New South Wales v Victoria (Sydney)
         New South Wales v Queensland
July 2   Western Australia v Australian Capital Territory
July 5   Western Australia v Australian Capital Territory
         South Australia v Western Australia
         South Australia v Victoria
Aug 13   Western Australia v South Australia
Aug 16   Western Australia v South Australia

1950
         New South Wales v Tasmania
         Australian Capital Territory v Victorian Football Association
         Australian Amateurs v Australian Capital Territory
July 19  Victorian Football Association v Tasmania (Brisbane Carnival)
July 20  Queensland v Canberra & Aus. Amateurs v NSW & South Australia v Western Australia
July 22  South Australia v Tasmania & Victoria v Western Australia & Aus. Amateurs v Qld
July 24  NSW v Canberra & Victoria Football Assoc v South Australia & Victoria v Tasmania
July 26  Aus. Amateurs v Canberra & NSW v Queensland & Victoria v Victorian Football Assoc
July 27  Western Australia v Tasmania
July 29  Victoria v South Australia & Western Australia v Victorian Football Association  

1951
         Australian Amateurs v Victorian Football Association
         Tasmania v Victorian Football Association
         South Australia v Victorian Football Association
         Victoria v South Australia
         South Australia v Victoria
June 30  Victoria v Western Australia
July 3   Victoria v Western Australia

1952
         South Australia v Western Australia
         South Australia v Victoria
         Victoria v Western Australia
Aug 16   Western Australia v South Australia
Aug 19   Western Australia v South Australia

1953
         Queensland v New South Wales
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Queensland
         Australian Capital Territory v Queensland
July 8   Victorian Football Association v Tasmania & Western Australia v Victoria
Jul 11/13 Victoria v Tasmania & Western Aus v South Aus & Vic v VFA & SA v Tas
Jul 15/16 Victorian Football Association v South Aus & Western Australia v Tas
July 18  Western Australia v Victorian Football Association & Victoria v South Australia

1954
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Queensland v New South Wales
July 24  Victoria v South Australia
         Australian Amateurs v Queensland
         Tasmania v Australian Amateurs
July 17  Western Australia v Victoria
July 20  Western Australia v Victoria
         South Australia v Victoria

1955
         New South Wales v Tasmania
         Australian Capital Territory v Tasmania
         Queensland v New South Wales
         Victoria v Western Australia
         South Australia v Western Australia
July 16  South Australia v Victoria
Aug 13   Western Australia v South Australia
                                            Aug 16   Western Australia v South Australia

1956
         Queensland v Australian Capital Territory
         Queensland v Australian Capital Territory
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Queensland v New South Wales
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Queensland
         Australian Capital Territory v Queensland
June 14  South Australia v Vic Football Ass & Western Australia v Tasmania (Perth Carnival)
June 16  Western Australia v South Australia & Victoria v Vic Football Ass (Perth Carnival)
June 19  Tasmania v Vic Football Ass & Victoria v South Australia (Perth Carnival)
June 21  Victoria v Tasmania & Western Australia v Vic Football Ass (Perth Carnival)
June 23  Tasmania v South Australia & Victoria v Western Australia (Perth Carnival)
 
1957
         Australian Capital Territory v New South Wales
         South Australia v Victoria
July 20  Victoria v South Australia
         South Australia v Victorian Football Association
         Tasmania v South Australia
July 2   Western Australia v Victoria
June 29  Western Australia v Victoria

         Tasmania v Victoria
         South Australia v Victorian Football Association
 
1958
July 2   Vic Football Ass v Tas & Western Australia v South Australia (Melbourne Carnival)
July 3   Queensland v NSW & Australian Amateurs v Aus Capital Territory (Melbourne Carnival)
July 5   Victoria v South Australia & Tasmania v Western Australia (Melbourne Carnival)
July 7   Victoria v Vic Football Ass & ACT v NSW & Tas v South Australia (Melbourne Carnival)
July 9-11 WA v VFA, Aus Ams v Qld & Vic v Tas, SA v VFA & Aus Ams v NSW (Melbourne Carnival) 
July 12  Victoria v Western Australia & Aus Capital Territory v Qld (Melbourne Carnival)
 
1959
June 20  Victoria v Western Australia
July 18  South Australia v Victoria
June 27  South Australia v Western Australia
         Tasmania v Victoria
         Tasmania v Western Australia
Aug 8    Western Australia v South Australia
Aug 11   Western Australia v South Australia
 
1960
         New South Wales v Queensland (Sydney Section 2 Carnival)
         Australian Capital Territory v Victorian Football Association (in Sydney)
         New South Wales v Australian Capital Territory (Sydney Section 2 Carnival)
         Victorian Football Association v Queensland (Sydney Section 2 Carnival) 
         Australian Capital Territory v Queensland (Sydney Section 2 Carnival)
         Victorian Football Association v New South Wales (Sydney Section 2 Carnival) 
         Australian Amateurs v Victorian Football Association (Carnival Final)
         Victoria v South Australia
         Tasmania v Victoria
June 25  Western Australia v Victoria
July 2   South Australia v Victoria

July 23  South Australia v Tasmania
 
1961
         Tasmania v Victorian Football Association
         Victoria v Tasmania (Brisbane Carnival)
         South Australia v Western Australia (Brisbane Carnival)
         Western Australia v Tasmania (Brisbane Carnival)
         Victoria v South Australia (Brisbane Carnival)
         South Australia v Tasmania (Brisbane Carnival)
         Western Australia v Victoria (Brisbane Carnival)

1962
         Australian Capital Territory v Australian Amateurs
         Tasmania v Victorian Football Association
June 16  Victoria v Western Australia
         Tasmania v Victoria
June 23  South Australia v Western Australia
         South Australia v Victoria
Aug 4    Western Australia v South Australia

1963
         Australian Capital Territory v New South Wales
         Queensland v New South Wales
         Queensland v Australian Capital Territory
         South Australia v Tasmania
June 8   Western Australia v Tasmania
         Victoria v South Australia
June 29  Western Australia v Victoria
July 2   Western Australia v Victoria
         South Australia v Victoria

1964
         New South Wales v Queensland
         New South Wales v Australian Capital Territory
June 20  Victoria v Western Australia
         Tasmania v Victorian Football Association
June 24  Tasmania v Western Australia
June 27  South Australia v Western Australia
July 18  Western Australia v South Australia
June 6   South Australia v Victoria

1965
         New South Wales v Australian Amateurs
         Queensland v Australian Capital Territory
         Queensland v Australian Amateurs
June 19  Victoria v South Australia
         Tasmania v South Australia
         Tasmania v South Australia
June 12  Western Australia v Victorian Football Association
         Victorian Football Association v Tasmania
July 3   Western Australia v Victoria
July 6   Western Australia v Victoria
         South Australia v Victoria
         New South Wales v Queensland
         Australian Capital Territory v Queensland

1966
         New South Wales v Queensland
         Australian Capital Territory v Queensland
June 9   Western Australia v VFA & Tasmania v Victoria (Hobart Carnival)
June 11  Tasmania v VFA & Victoria v South Australia (Hobart Carnival)
June 13  Victoria v VFA & Western Australia v South Australia (Hobart Carnival)
June 16  Tasmania v Western Australia & South Australia v VFA (Hobart Carnival)
June 18  Tasmania v South Australia & Victoria v Western Australia (Hobart Carnival)
  
1967
         Australia Capital Territory v New South Wales
         Queensland v Australian Capital Territory
         New South Wales v Queensland
June 17  Tasmania v Victoria
July 1   South Australia v Victoria
June 17  Victoria v Western Australia
July 22  Western Australia v South Australia

1968
         Australian Capital Territory v New South Wales (Canberra Division 2 Carnival)
         Australian Amateurs v Queensland (Canberra Division 2 Carnival)
         Queensland v New South Wales (Canberra Division 2 Carnival)
         Australian Amateurs v Australian Capital Territory (Canberra Division 2 Carnival)
         Queensland v New South Wales
         Australian Capital Territory v Victorian Football Association
June 29  Tasmania v Victorian Football Association
June 1   Victoria v South Australia

July 6   Western Australia v Victoria
June 15  South Australia v Western Australia

1968     Australian Football World Tour (The Galahs)

1969     
June 7 & 11  Victoria v Tasmania & SA v WA, SA v Tasmania & Victoria v Western Australia
June 14  Western Australia v Tasmania & South Australia v Victoria

1970
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Queensland v New South Wales
         South Australia v Victoria
June 13  Victoria v Western Australia
         Tasmania v Western Australia
July 18  Western Australia v South Australia

1971
         ACT v Qld, NSW v AA, Qld v AA, ACT v NSW (Brisbane Division 2 Carnival)
         Australian Capital Territory v New South Wales
June 12  Victoria v South Australia
         Tasmania v South Australia
July 3   South Australia v Western Australia         
July 17  Western Australia v Victoria

1972
         New South Wales v Queensland
         Australian Capital Territory v Queensland
June 17  Victoria v Tasmania & Western Australia v South Australia (Perth Carnival)
June 21  Western Australia v Tasmania & Victoria v South Australia (Perth Carnival)
June 24  South Australia v Tasmania & Victoria v Western Australia (Perth Carnival)

1973
         Australian Capital Territory v New South Wales
         South Australia v Victoria
June 2   Tasmania v Victoria
June 2   Victoria v Western Australia

July 7   Western Australia v South Australia

1974
         Queensland v Northern Territory
         Queensland v New South Wales (Sydney Division 2 Carnival)
         Australian Capital Territory v Australian Amateurs (Sydney Division 2 Carnival)
         New South Wales v Australian Amateurs (Sydney Division 2 Carnival)
         Queensland v Australian Capital Territory (Sydney Division 2 Carnival)
         Victoria v South Australia (in Sydney)
May 18   South Australia v Western Australia
July 13  Western Australia v Victoria

1975
         Queensland v Northern Territory
         Tasmania v New South Wales
         Tasmania v Australian Capital Territory
         Queensland v Tasmania
June 14  Victoria V Western Australia & South Australia v Tasmania (Melb/Adelaide Carnival)
July 5   Victoria v South Australia (Melbourne/Adelaide Carnival)

1976
         New South Wales v Tasmania
         Queensland v Australian Capital Territory
         South Australia v Western Australia
12 June  Tasmania v Queensland

1977
         Queensland v Victoria
         Australian Capital Territory v New South Wales
         Tasmania v Victoria
May 16   South Australia v Western Australia
July 30  Western Australia v South Australia
Oct 8    Western Australia v Victoria (State of Origin)

1978
         Queensland v Victorian Football Association
         Queensland v Tasmania
         Australian Capital Territory v Tasmania
June 10  Tasmania v Victoria
June 10  Victoria v Western Australia

June 11  Australian Capital Territory v Victoria
         Australian Capital Territory v New South Wales
July 15  South Australia v Western Australia
Oct 7    Western Australia v Victoria (State of Origin)

1979
         Victorian Football Association v Queensland
         Australian Amateurs v Northern Territory
         Australian Capital Territory v New South Wales
         Australian Capital Territory v Australian Amateurs
         Queensland v South Australia
June 18  Tasmania v Victoria
May 21   South Australia v Victoria
July 7   Western Australia v South Australia

Oct 4    Tasmania v Queensland (Perth Carnival)
Oct 6-8  WA v Tas & SA v Vic & ACT v Qld & SA v Tas & Vic v WA (Perth Carnival)

1980
         NSW v ACT (Escort Cup - also listed in National Club Competitions)
May 19   South Australia v Queensland
July 5   Victoria v Western Australia

July 6   Australian Capital Territory v Victoria
July 5   Victoria v Western Australia (State of Origin)
         Tasmania v Queensland
         Queensland v Victoria
July 5   South Australia v Victorian Football Association
June 14  South Australia v Western Australia

Oct 11   Victoria v Western Australia & South Australia v Tasmania (Adelaide Carnival)
Oct 13   South Australia v Victoria & Western Australia v Tasmania (Adelaide Carnival)

1981
May 5    Australian Schoolboys v Tuaisceart na Cathraich (Ireland)
         ACT v NSW (Escort Cup match- also listed in National Club Competitions)
Apr 26   Tasmania v ACT (Escort Cup match - also listed in National Club Competitions)
July 4   Tasmania v Victoria
July 12  Queensland v Victoria
June 20  Western Australia v South Australia
Apr 27   Western Australia v Victoria (State of Origin)

1982
18 April Tasmania v Australian Capital Territory
2 May    Tasmania v New South Wales
         Australian Capital Territory v Queensland
         Queensland v New South Wales
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Tasmania v Queensland
May 17   South Australia v Victoria (State of Origin)
June 12  South Australia v Western Australia
July 17  Western Australia v South Australia

July 13  Western Australia v Victoria (State of Origin)

1983
         New South Wales v Queensland
         Tasmania v New South Wales
         Australian Capital Territory v New South Wales
         Tasmania v Queensland
         Australian Capital Territory v Tasmania
         Queensland v Australian Capital Territory      
May 16   South Australia v Victoria
         Western Australia v South Australia
         Western Australia v Victoria

1984
         New South Wales v Queensland
         Australian Capital Territory v New South Wales
         New South Wales v Tasmania
         Tasmania v Queensland
         Australian Capital Territory v Queensland
April 28 Tasmania v Australian Capital Territory
May 15   South Australia v Victoria
June 9   South Australia v Western Australia
         Western Australia v Victoria

Oct 24   Ireland v Australia
Oct 28   Ireland v Australia
Nov 4    Ireland v Australia

1985
         New South Wales v Queensland
25 May   Tasmania v Australian Capital Territory
         Australian Capital Territory v Queensland
4 May    Tasmania v New South Wales
         Queensland v Tasmania
         Australian Capital Territory v New South Wales
May 14   South Australia v Victoria
         Western Australia v Victoria
         Western Australia v South Australia

1986
         New South Wales v Australian Capital Territory
         Australian Capital Territory v Tasmania
         Queensland v New South Wales
May 10   Tasmania v New South Wales
         Australian Capital Territory v Queensland
         Tasmania v Queensland
May 13   South Australia v Victoria
May 27   South Australia v Western Australia
         Western Australia v Victoria

Oct 10   Australia v Ireland
Oct 19   Australia v Ireland
Oct 24   Australia v Ireland

1987
         New South Wales v Victorian Football Association
         Tasmania v Queensland
         Australian Capital Territory v Victorian Football Association
         Queensland v Victorian Football Association
         Tasmania v Australian Capital Territory
         Australian Capital Territory v Queensland
         Victorian Football Association v Tasmania
May 27   South Australia v Victoria
June 16  Western Australia v South Australia
July 22  Western Australia v Victoria
Oct 18   Ireland v Australia

Oct 25   Ireland v Australia
Nov 2    Ireland v Australia

1988
June 11  Tasmania v Victorian Football Association
May 21   Tasmania v Queensland
May 24   South Australia v Western Australia
July 5   Western Australia v Victoria (State of Origin & WA v VFA

Mar 2-5  Tas v NT & AA v ACT & Vic v WA & Q v VFA & NT v AA & SA v NSW & Tas v Qld (cont) 
         VFA v ACT & NT v VFA & WA v NSW & SA v Vic

1989
July 2   Tasmania v Victoria (State of Origin)
May 16   Western Australia v Victoria (State of Origin)
July 1   Victoria v South Australia (State of Origin)

9-12 Jun Qld v AA, VFA v NSW, Tas v ACT, VFA v Qld, NSW v ACT, Tas v AA, Qld v ACT,             Tas v NSW, VFA v AA (Tasmanian Carnival)

1990
May 22   New South Wales v Victoria (State of Origin)
June 26  Western Australia v Victoria (State of Origin)
June 24  Tasmania v Victoria (State of Origin)
         Australian Capital Territory v Victorian Football Association
July 8   South Australia v Western Australia
Nov 2    Australia v Ireland
Nov 10   Australia v Ireland
Nov 19   Australia v Ireland

1991
May 28   South Australia v Victoria (State of Origin)
May 28   Tasmania v Victoria (State of Origin)
July 16  Queensland v Victoria (State of Origin)

June 11  Western Australia v South Australia
July 16  Western Australia v Victoria (State of Origin)
         Queensland v New South Wales

1992
May 12   New South Wales v Queensland (State of Origin)
May 26   Victoria v Western Australia (State of Origin)

May 12   South Australia v Western Australia
July 7   South Australia v Victoria (State of Origin)
         New South Wales v Queensland

1993
May 25   Western Australia v South Australia
June 1/2 Victoria v NSW/ACT & South Australia v Western Australia

June 5-6 Victoria v South Australia & Tasmania v Queensland/Northern Terr. (State of Origin)

1994
         Victorian Football Association v Northern Territory
June 21  South Australia v Western Australia
May 3    South Australia v Victoria (State of Origin)
         Queensland v Tasmania

1995
         Australian Capital Territory v Northern Territory
May 13   Tasmania v South Australia
July 2   Queensland v Western Australia
         Victorian Football Association v New South Wales
June 17  Victoria v South Australia (State of Origin)
June 18  Western Australia v Allies (State of Origin)

1996
June 1   Victorian Football League v Tasmania
         Victoria v Allies (State of Origin)
June 2   South Australia v Western Australia (State of Origin)
June 29  Western Australia v South Australia

1997
         Australian Capital Territory v South Australia
         Australian Capital Territory v Victorian Football League
June 21  South Australia v Victoria (State of Origin)
June 20  Western Australia v Allies (State of Origin)
June 21  Tasmania v Western Australia

1998
July 10  Allies v Victoria (State of Origin)
July 11  South Australia v Western Australia (State of Origin)
June 6   Tasmania v Victorian Football League
         South Australia v Western Australia
Oct 11   Ireland v Australia
Oct 18   Ireland v Australia

1999
         Victorian Football League v South Australia
May 29   Victoria v South Australia (State of Origin)
         New South Wales v Australian Capital Territory
June 19  Western Australia v Tasmania
Oct 8    Australia v Ireland
Oct 15   Australia v Ireland

2000
May 12   South Australia v Western Australia
Oct 8    Ireland v Australia
Oct 15   Ireland v Australia

2001
         South Australia v Victorian Football League
Oct 12   Australia v Ireland
Oct 19   Australia v Ireland

2002
         South Australia v Victorian Football League
June 15  Western Australia v Queensland
Oct 13   Ireland v Australia
Oct 20   Ireland v Australia

2003
June 21  Western Australia v South Australia
         Queensland v Australian Capital Territory
Oct 24   Australia v Ireland
Oct 21   Australia v Ireland

2004
June 19  Western Australia v Victorian Football League
         Australian Capital Territory v Queensland
Oct 13   Dublin All Stars v Australia
Oct 17   Ireland v Australia
Oct 24   Ireland v Australia

2005
         Victorian Football League v South Australia
         Queensland v Western Australia
         Queensland v Australian Capital Territory
Oct 21   Australia v Ireland
Oct 28   Australia v Ireland

2006
         South Australia v Western Australia
         Australian Capital Territory v Queensland
         New South Wales v Australian Capital Territory
Oct 28   Ireland v Australia
Nov 5    Ireland v Australia

2007
May 26   Victorian Football League v Western Australia
         Tasmania v Queensland
         Australian Capital Territory v New South Wales

2008
         Victoria v Dream Team (State of Origin)
         South Australia v Victorian Football League
         Queensland v Western Australia
Oct 24-31 Australia v Ireland

2009
         Western Australia v South Australia
         Tasmania v Queensland

2010
         Western Australia v Victoria